Algemene Verkoopsvoorwaarden (NEDERLANDS)

Artikel 1

Elke klacht over onjuistheden moet binnen de 8 dagen na ontvangst van factuur meegedeeld worden.


Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. (contant, bancontact of via bankoverschrijving)

Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant, na verzenden van aangetekende zending, een bedrag verschuldigd van € 20,00. Bij doorgave aan derden wordt dit € 50,00 voor het openen van een dossier. (exclusief extra kosten)


Artikel 3

Enkel de rechtbanken van Leuven en het vredegerecht Leuven 1° kanton, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst. (Vaartstraat 3, 3000 Leuven)